Sử dụng cho gia công có tưới nguội (Có bộ bơm lọc nước tưới nguội)

Vật liệu: Aluminium Alloy A6061

Kích thước: 400 x 300 x 45

Xử lý bề mặt: Anod cứng

Độ phẳng: 0.02