MEKAMIC – Working Calendar 2021 – Lịch làm việc năm 2021

Phòng Hành Chính nhân sự xin gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Lịch làm việc năm 2021 tại công ty áp dụng cho năm 2021. Rất mong toàn thể cán bộ, công nhân viên hưởng ứng và thực hiện nghiêm chỉnh. Trân trọng cảm ơn!