Công tác phòng dịch COVID-19 tại MEKAMIC

Từ ngày 30/7/2020, ngay khi thông tin dịch Covid-19 xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng, Công ty MEKAMIC đã tái thực hiện lại các biện pháp phòng dịch:

– Phun khử khuẩn toàn bộ phương tiện vào Công ty

– Tất cả CBNV và khách vào Công ty đều phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt

– Khách đến làm việc tại Công ty được yêu cầu khai báo di chuyển 14 ngày

– Toàn thể CBNV đeo khẩu trang trong quá trình làm việc

– Phát khẩu trang, trang bị các bình nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí (máy chấm công, bồn rửa, ô tô, phòng bảo vệ…)

– Tuyên truyền và khuyến khích mọi người thường xuyên rửa tay xà phòng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Nâng cao ý thức tích cực phòng dịch tại Công ty và ngoài Công ty.

Đến nay, việc phòng dịch tại MEKAMIC vẫn được duy trì hiệu quả, làm cơ sở đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch xuất hiện trở lại.