Sản phẩm: Quạt gió trong ô tô, máy bay

Thị trường xuất khẩu: Macedonia, Trung Quốc