Xuyên suốt quá trình thành lập, gia công cơ khí chính xác theo yêu cầu luôn là xuất phát điểm và đem lại giá trị phục vụ của MEKAMIC đối với khách hàng

Các sản phẩm chúng tôi có thể đáp ứng rất đa dạng, cả về số lượng, chủng loại, vật liệu, kích cỡ.. Với thời gian đáp ứng linh hoạt, nhanh, nhằm thỏa mãn kịp thời nhất yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống máy móc thiết bị gia công hoàn chỉnh, cùng thiết bị đo được đầu tư bài bản và có chiều sâu, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về dung sai lên đến phần nghìn.