Thế mạnh của chúng tôi là setup, di chuyển, cải tạo máy móc, dây chuyền, thiết bị, hệ thống điện, nước, khí trong nhà máy

Đội ngũ thi công, lắp đặt của chúng tôi đã có 5 năm kinh nghiệm phục vụ trong các nhà máy công nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam, nơi có yêu cầu ngặt nghèo về việc tuân thủ các tiêu chuẩn thi công và an toàn lao động