Hình thức giao hàng

  • Giao hàng tại Công ty Mekamic hoặc tại địa chỉ khách hàng yêu cầu. Thông tin về địa chỉ giao hàng, thời gian giao hàng được ghi rõ trên đơn hàng hoặc hợp đồng
  • Quý khách vui lòng kiểm tra trực tiếp số lượng, chủng loại hàng hóa trước khi nhận hàng.
  • Nếu có các vấn đề như chủng loại, chất lượng, số lượng hàng hoá không đúng như trong đơn đặt hàng, quý khách vui lòng thông báo ngay cho Công ty Mekamic để được xử lý.